Tietoturva mahdollistaa entistä fiksummat IoT-järjestelmät

IoT, Internet of Things, esineiden internet tai teollinen internet – tällä muotitermillä on monta nimeä. Se on ajankohtainen käsite niin kotien kuin teollisuuden järjestelmien verkottoituessa entistä suuremmiksi ja älykkäämmiksi kokonaisuuksiksi. 

Mutta ovatko nämä laajat, älykkäät laitteiden verkostot tietoturvallisia, ja mikä on niiden heikoin lenkki? Mitä riskejä keskenään kommunikoivat laitteet voivat aiheuttaa? Vai onko riski edelleen kuitenkin pahaa tahtovissa ihmisissä?

Lataa uusin oppaamme: Miten teet IoT-järjestelmästä kyberturvallisen – Voita  ainakin nämä 10 tyypillistä haavoittuvuutta.

 

Uhkakuvia ja heikkoja lenkkejä

Valitettavan usein IoT-järjestelmissä käytettyjä laitteita kehitettäessä tietoturvallisuus ei ole kovin korkealla prioriteettilistalla, vaan sen sijaan laitteen saaminen nopeasti markkinoille ja sen helppo yhdistettävyys järjestelmissä käytettyjen muiden laitteiden kanssa ajavat tietoturvallisuuden yli. Tietoturva ei näy käyttäjälle, joten usein sen käyttäminen laitteen myyntiargumenteissa ei ole tehokasta, eikä sen kehittämiseen siksi käytetä paljoa resursseja. 

Usein ongelmat syntyvät viimeistään, kun lähdetään rakentamaan isompaa kokonaisuutta. IoT-järjestelmän osana käytettävät yksittäiset laitteet eivät sinänsä välttämättä ole tietoturvattomia, mutta mikäli ne kiireessä ja kokonaisuutta rakennettaessa jätetään konfiguroimatta oikein, voivat ne muuttua järjestelmän heikoiksi lenkeiksi. Järjestelmään voi jäädä suojaamattomia rajapintoja tai tarpeettomat verkkopalvelut voivat jäädä kytkemättä pois päältä. Myös käytetty pilvipalvelu, joka kerää IoT-järjestelmän laitteiden dataa, voidaan konfiguroida siten, että sen tietoturvataso jää liian matalaksi.

Usein IoT-järjestelmien osalta tuudittaudutaan ajatukseen, että niissä suurelta osin koneet keskustelevat keskenään, joten mitä tietoturvaa koneiden väliseen kommunikointiin tarvitsee tuoda? Mutta entä jos joku pääsee käsiksi laitteen, esimerkiksi sensorin, tuottamaan dataan, ja tämän datavirran avulla löytää suojaamattoman rajapinnan taustajärjestelmään? Laitteen tuottamaa dataa voidaan käyttää hyväksi, sitä voidaan vääristää, tai se voidaan estää kokonaan. Puhumattakaan mitä taustajärjestelmään murtautuva taho saisi aikaan.

 

Tietoturva mukaan alusta lähtien

Tietoturvallisuus on helpoin ja edullisin saavuttaa, kun se otetaan kehitysprojektissa huomioon heti alusta lähtien. IoT-järjestelmän arkkitehtuuria suunniteltaessa ja toteutettaessa olisi tärkeää miettiä järjestelmän heikot lenkit kuntoon, jottei hakkereille jätetä takaporttia auki, anneta tilaisuutta murtautua sisään järjestelmään.

IoT-ratkaisun kokonaisuudessa tietoturva tulisi huomioida sen kaikilla tasoilla: on otettava huomioon fyysiset laitteet, tiedonsiirtoväylät, sekä niiden välissä olevat järjestelmät. Kokonaisarkkitehtuurin tulisi olla turvattuna. IoT-ratkaisun tietoturvaa rakennettaessa seurataan samoja tietoturvaperiaatteita, joita on implementoitu aikaisemminkin – nyt ne pitää vaan muistaa ottaa huomioon koko kokonaisuudessa ja sen kaikissa osissa. IoT-kokonaisuudessa on useita komponentteja ja laitteita, jotka eivät ole uusia, mutta nyt ne on tuotu uudella tavalla yhteen, ja tämä voi tuoda ennalta-arvaamattomia tuloksia, joita ei välttämättä ole mietitty loppuun asti.

 

Tietoturva on mahdollistaja

IoT-ratkaisujen hyvä tietoturva mahdollistaa paremman huomisen. Kun tietoturva on alusta lähtien huomioitu järjestelmien kehityksessä, voidaan luottaa siihen, että ne toimivat kuten niiden on suunniteltu toimivan. Silloin järjestelmiin uskalletaan tuoda entistä kriittisempää ja sensitiivisempää dataa ja siten mahdollistaa personoidumpi kokonaisuus. Tehdasympäristöissä voidaan saavuttaa esimerkiksi parempi etähallittavuus. Kun uskalletaan luottaa järjestelmiin, voidaan tavoitella uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda uutta kilpailuetua – mikä vain on mahdollista. 

Hyvä tietoturva takaa myös sen, että järjestelmät ovat saatavilla ja saavutettavissa, niillä on riittävästi kaistaa käyttäjämäärälleen toimiakseen tehokkaasti, ja ne sietävät tietyn määrän taustakohinaksi muotoutuvia hakkerointiyrityksiä ja muuta aktivismia, ilman että tarkoitettu toiminnallisuus vaarantuu.

Mitkä ovat IoT-järjestelmän yleisimmät ja vakavimmat heikkoudet? Lue lisää oppaastamme: Miten teet IoT-järjestelmästä kyberturvallisen – Voita ainakin nämä 10 tyypillistä haavoittuvuutta.

Lataa ilmainen opas: Miten teet IoT-järjestelmästä kyberturvallisen?

Share This Story, Choose Your Platform!

About the Author: elfGROUP

elfGROUP

Me elfGROUPilla olemme omistautuneet kyberturvallisuuden kehittämiseen ja yritysten tärkeimmän pääoman – tiedon – suojaamiseen. Palvelumme vahvistavat yrityksesi tai ohjelmistosi brändiä ja lisäävät luottamusta asiakassuhteissasi.