MEP Mirja Vehkaperä kylässä elfGROUPilla

Euroopan parlamentin jäsen, Euroopan pohjoisin meppi Mirja Vehkaperä vieraili elfGROUPilla torstaina 2.5.2019 osana vaalikiertuettaan. Vehkaperä tutustui oululaisten kasvuyritysten toimintaan, heidän erikoisosaamiseensa sekä siihen, miten yritykset kokevat EU-tason päätöksien vaikuttavan heidän toimintaansa. elfGROUPilla hänelle esiteltiin yrityksen toimintaa ja asiantuntemusta sekä kyberturvan keskeisiä periaatteita ja uhkakuvia nykymaailmassa. 

EU-tasolla on keskusteltu runsaasti mm. digitaalisista sisämarkkinoista, joita edistetään kaikin mahdollisin keinoin. Euroopan parlamentissa tehdään aktiivista lainsäädäntökehitystä, joka edesauttaa eurooppalaisten pääsyä digitaalisen tiedon ja sisältöjen äärelle, mutta samalla luo luottamusta ja turvallisuutta näiden palvelujen käyttäjille mm. EU:n uusien tietosuojasääntöjen myötä.

Digitaalisen sisämarkkinan täysimääräinen ja kestävällä pohjalla oleva hyödyntäminen edellyttää EU-kansalaisten luottamuksen arvoista, vankkumatonta kyberturvallisuutta. Uskottavalla ja todistettavissa olevalla tietoturvallisuudella varmistetaan avoin ja varaukseton suhtautuminen tarjottaviin palveluihin. Tämä on myös digitaalisen sisämarkkinan arvioitujen tehokkuushyötyjen saavuttamisen edellytys.

”Kyberturvan alalla työt ei tulevaisuudessa tule loppumaan”, toteavat yhdessä Vehkaperä ja elfGROUPin toimitusjohtaja Tuomas Tonteri.

Share This Story, Choose Your Platform!

About the Author: elfGROUP

elfGROUP

Me elfGROUPilla olemme omistautuneet kyberturvallisuuden kehittämiseen ja yritysten tärkeimmän pääoman – tiedon – suojaamiseen. Palvelumme vahvistavat yrityksesi tai ohjelmistosi brändiä ja lisäävät luottamusta asiakassuhteissasi.