Korkeakouluopiskelijan yritysprojekti tietoturva-experttien parissa

Tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi OAMKissa opiskeleva Henrik Mourujärvi on suorittanut yritysprojekti-kurssia elfGROUPilla syksyllä 2019. Hänen päätehtävänään on ollut elfGROUPin toimisto- ja vierailijaverkkojen palomuurin päivittäminen, sen liikenteen seuranta ja visualisointi sekä selvitys liikenteen jakamisesta kahdelle palomuurille vikasietoisuuden lisäämiseksi.

Parasta ja samalla haastavinta Henrikin mielestä projektissa on ollut mielenkiintoiset työtehtävät. Projektin suorittaminen on ollut hyvin itseohjautuvaa, joka on kehittänyt opiskelijan työelämätaitoja kohti itsenäistä työskentelyä. elfGROUPin mukava ja rento ilmapiiri on ollut hänelle mieluisa, ja uusilta kollegoilta on saanut apua ja tukea aina tarvittaessa.

Laite- ja tuotesuunnittelun suuntautumisessa Henrik ei ole kohdannut tietoturva-aiheita opinto-ohjelmassaan, mutta oman harrastuneisuuden kautta sekä Metropoliasta otetun valinnaisen kurssin kautta tietoturvan perusteet ovat hallussa. elfGROUPilla vietettyjen viikkojen aikana Henrik on päässyt näkemään ja kuulemaan tietoturva-asiantuntijoiden työtä käytännössä, joka kiinnostaa häntä itseäänkin. Henrikin mielestä tietoturvaa olisi hyvä opiskella myös heidän suuntautumisalallaan enemmän, sillä se on huomionarvoinen aihealue sulautetuissa järjestelmissä, esimerkiksi IoT-järjestelmien parissa työskennellessä.

Projekti on pian valmis, joten mitä seuraavaksi? Tietoturva-expertin ura siintelee haaveissa valmistumisen jälkeen, ja siihen onkin jo saanut hyviä eväitä elfGROUPin kollegoilta. Ehkäpä Henrik nähdään jatkossakin opintojensa ohessa tässä valkohattuhakkereiden tiimissä.

Share This Story, Choose Your Platform!

About the Author: elfGROUP

elfGROUP

Me elfGROUPilla olemme omistautuneet kyberturvallisuuden kehittämiseen ja yritysten tärkeimmän pääoman – tiedon – suojaamiseen. Palvelumme vahvistavat yrityksesi tai ohjelmistosi brändiä ja lisäävät luottamusta asiakassuhteissasi.